Политика за защита на лични данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни за клиентите на „Фистокомерс“ ООД

 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

 

 

Наименование

„Фистокомерс“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ

130550855

Седалище и адрес на управление

гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. „Цветна градина“ № 69

Адрес за кореспонденция

България, гр. София, жк. "Дружба 1", бул. Цветан Лазаров 4-8, Стокова борса Къра, Склад 415

Телефон

+ 359 896 608 606; + 359 896 608 619

E-mail

sales@fistocommerce.com

Уебсайт

https://www.fistocommerce.com

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. Фистокомерс събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазина на Дружеството на адрес https://www.fistocommerce.com, регистрация и предоставяне на всички функционалности на онлайн магазина, включително сключване и изпълнение на договори с Дружеството, предоставяне на допълнителни услуги по договорите, участие в нашите събития и кампании, кандидатстването ви за работа при нас и сключването на договори с партньори на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изпълнение на задълженията на Фистокомерс по договор с Вас или предприемане на стъпки за сключване на такъв;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Фистокомерс;
 • За целите на легитимните интереси на Фистокомерс или на трета страна.
 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент или участник в събитие;

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използване на онлайн магазина https://www.fistocommerce.com , включително сключване и изпълнение на договори с Дружеството, регистрация и предоставяне на всички функционалности на онлайн магазина, обработване на запитвания, изпратени чрез формата на уеб сайта на Дружеството, регистрация и участие в нашите събития, кандидатстването Ви за работа при нас и сключване на договори с дружеството, включително за следните цели:

 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използване на онлайн магазина;
 • осигуряване на възможност за извършване на онлайн покупки на предлаганите от нас продукти;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • предоставяне на допълнителни услуги на нашите клиенти по тяхно желание или като част от изпълнението на договора;
 • обработване на поръчки, включително доставка на закупени продукти;
 • регистрация на участник в събитие или кампания;
 • осъществяване на контакт с клиенти и участници в събития и кампании;
 • осъществяване на комуникация и отговори на запитвания;
 • извършване на подбор за кандидати за работа;
 • използване на уеб сайта на дружеството;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
 • изпращане на информационен бюлетин и рекламни съобщения при изразено от Вас желание;
 • изпращане на търговски съобщения и друг вид маркетингова комуникация посредством приложение Фейсбук („Facebook“)/ Месинджър („Messenger“) като канал за комуникация с клиентите на „Фистокомерс“ ООД.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Фистокомерс може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи;
 • защита от правни претенции към Дружеството.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. (1) За използване на онлайн магазина и всички негови функционалности, сключването и изпълнението на договор, включително договор от разстояние, обработване на запитвания, предоставяне на допълнителни услуги, регистрация за участие в наше събитие и кандидатстване за работа при нас и др., Дружеството може да събира и обработва следните категории лични данни:

 • Две имена;
 • ЕГН;
 • Адрес;
 • Телефонен номер;
 • Имейл;
 • Данни по лична карта;
 • Интереси;
 • Профил в социална мрежа;
 • Изображение.

(2) При сключване на договор с търговски партньор или клиент ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му. Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

Чл. 4. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 1. Продажба на стоки на едро на корпоративен клиент в търговски обект (склад) - Целта на операцията е осъществяване на продажба на стоки на едро в търговски обект-склад с корпоративен клиент, осъществяване на контакт с него и съставяне на изискуемите счетоводни документи.
 • Данни, които се обработват: Две имена, адрес (за издаване на търговска гаранция) и телефон (за издаване на търговска гаранция).
 • Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Продажба на стока на корпоративен клиент в търговски обект“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 1. Регистрация на клиент в онлайн магазин и използване функционалностите на магазина - Целта на операцията е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки, което предоставя възможност за закупуване на стоки, включително предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил в Платформата.
 • Данни, които се обработват: Две имена, имейл;
 • Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията Регистрация на клиент в електронния магазин е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 1. Сключване и изпълнение на договор от разстояние - Целта на операцията е предоставяне на възможност за Ползвателя за закупуване на стоки, включително предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки.
 • Данни, които се обработват: Две имена, имейл; телефонен номер, адрес – за доставка на закупени стоки.
 • Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията Сключване и изпълнение на договор от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 1. Събиране на оценки и мнения от Ползватели - Целта на операцията е предоставяне на възможност на клиента да изрази мнение или препоръка за дейността на дружеството.
 • Данни, които се обработват: Две имена;
 • Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Събиране на мнения и препоръки от клиенти“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 1. Обработка на запитвания изпратени чрез формата и данните за контакт на уебсайта – целта на тази операция е осъществяване на връзка със запитващия по телефон или имейл за целите на идентифициране на субекта на данните като запитващ и изпращане на отговор на запитване.
 • Данни, които се обработват: Две имена, адрес, телефонен номер, имейл;
 • Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Обработка на запитвания изпратени чрез формата и данните за контакт на уебсайта“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 1. Предоставяне на допълнителна услуга на краен клиент - Целта на операцията е предоставяне на допълнителна услуга на крайния клиент (обслужващи дейности спрямо предоставяните от Дружеството стоки и/или услуги.
 • Данни, които се обработват: Две имена, телефонен номер; адрес – за транспорт на стоки.
 • Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Предоставяне на допълнителна услуга на краен клиент“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 1. Предявяване на рекламация на стока, включително по договор от разстояние – приемане на рекламация от физическо лице по реда на чл. 122 от Закона за защита на потребителите и съставяне на необходимите документи за изпълнение на рекламацията, включително осъществяване на контакт с потребителя за уважена рекламация след приемането й.
 • Данни, които се обработват: Две имена, телефонен номер (включва се в търговската гаранция);
 • Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Предявяване на рекламация на стока“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 1. Връщане на стока за замяна – Целта на операцията е предоставяне на възможност на клиента физическо или юридическо лице да замени дефектна стока, която е закупил от търговския обект и/или уеб сайта на Дружеството, на който е достъпен онлайн магазина https://www.fistocommerce.com или да му бъде удовлетворено желанието да върне стоката и да му бъдат възстановени платените суми за нея.
 • Данни, които се обработват: Две имена, адрес, телефонен номер, имейл;
 • Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Връщане на стока за замяна“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

 1. Упражняване на право на отказ и извършване на рекламация от договор, сключен от разстояние - Операцията има за цел администриране на процеса по упражняване на правата на потребителите за рекламация на стоката съгласно чл. 122 от Закона за защита на потребителите и правото на отказ от договора съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.
 • Данни, които се обработват: Две имена, адрес, телефонен номер, имейл;
 • Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Упражняване на право на отказ и извършване на рекламация от договор, сключен от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 1. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.
 • Данни, които се обработват: Имейл.
 • Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Заключение от оценката на въздействие: Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
 1. Маркетинг комуникация посредством приложение Фейсбук („Facebook“)/ Месинджър („Messenger“) като канал за комуникация с клиентите на „Фистокомерс“ ООД Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на търговски съобщения до клиентите, които са заявили, че желаят да получават такива посредством приложение Фейсбук („Facebook“)/ Месинджър („Messenger“).
 • Данни, които се обработват: Две имена, телефонен номер, изображение.
 • Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Данните на клиентите ще бъде обработвани чрез обработващо дружество Meta Platforms, Inc 1601 Willow Road, 94025, Menlo Park, US-CA, US (United States of America) и, ако е приложимо, от други обработващи дружества, свързани с Meta Platforms, Inc., за което клиентите се считат уведомени със създаване на профил в приложение Фейсбук („Facebook“)/ Месинджър („Messenger“), след запознаване с Политиката за защита на данните на Meta Platforms, Inc., достъпна на следните линкове – Privacy Policy https://www.facebook.com/privacy/policy и GDPR privacy notice https://www.facebook.com/privacy/policy както и с приемане на настоящата Политика за поверителност.
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията Маркетинг комуникация посредством приложение Фейсбук („Facebook“)/ Месинджър („Messenger“)като канал за комуникация с клиентите на „Фистокомерс“ ООД е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 1. Организиране и провеждане на събитие или кампания – Целта на тази операция е организирането и провеждането на събития, включително в сътрудничество с външни партньори, както и предоставяне на награди при проведени игри и томболи.
 • Данни, които се обработват: Две имена, адрес, телефонен номер, имейл, профил в социална мрежа.
 • Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Организиране и провеждане на събитие“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 1. Осъществяване на Видеонаблюдение – Целта на тази операция е осъществяването на охранителна дейност за защита на сигурността на клиентите и служителите в склад и офис търговия на едро на Фистокомерс.
 • Данни, които се обработват: Изображение.
 • Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание легитимен интерес на администратора – чл. 6, ал. 1, б. „е“ от GDPR..
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Видеонаблюдение“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 1. Сключване и изпълнение на договор с партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с партньор и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на дружеството по изпълнение на договора.
 • Данни, които се обработват: Две имена, ЕГН (при издаване на фактура), адрес (за издаване на търговска гаранция) и телефон (за издаване на търговска гаранция).
 • Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 1. Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор - целта на тази операция е провеждане на подбор за назначаване на служители или лица на граждански договор, сключване на съответния договор и неговото администриране и изпълнение от страна на дружеството.
 • Данни, които се обработват: имена, телефон, имейл адрес и личните данни, които се съдържат в изпратената автобиография;
 • Основание за обработване: Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR и последващото обработване на личните Ви данни за целите на постоянно кандидатстване за позиция в дружеството се извършва на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействие, операцията „Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор“

 

Чл. 5. (1) Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(2) Дружеството не събира данни за лица под 14 години, освен с изрично съгласие на техния родител или законен представител.

(3) Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Фистокомерс съхранява Вашите лични данни като клиент и страна по договор за продажба за целия срок на действие на договора, след изтичането на който Дружеството съхранява единствено документите, съдържащи лични данни, които има законово задължение да пази за съответния предвиден в закона срок. По отношение на всички останали данни, Дружеството полага необходимите грижи да ги изтрие и унищожи без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Фистокомерс съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(3) Фистокомерс съхранява Вашите лични данни, които сте ни предоставили за участие в събитие или кампания, за срока на провеждане на събитието или кампанията, освен ако не изявите желание да получавате информация занапред на предоставения от Вас имейл.

(4) Фистокомерс обработва Вашите лични данни, които сте ни предоставили за получаване на бюлетин, до оттегляне на съгласието за обработване.

(5) Фистокомерс обработва Вашите лични данни, които сте ни предоставили за получаване на търговски съобщения и друг вид маркетинг комуникация, включително посредством приложение Фейсбук („Facebook“)/ Месинджър („Messenger“)  като канал за комуникация с клиентите на „Фистокомерс“ ООД, до оттегляне на съгласието за обработване.

(6) Фистокомерс Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Фистокомерс или друго.

Чл. 7. Фистокомерс съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Фистокомерс, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

 

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 8. (1) Фистокомерс може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Фистокомерс Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 9. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, за които сте дали изрично съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата съгласно Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст, изпратено по следния имейл за контакт с Фистокомерс sales@fistocommerce.com. или в търговския обект на Фистокомерс – само за  корпоративни клиенти.

(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител по определения за това ред.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в нашия уебсайт, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате нашия уебсайт и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

Чл. 10. Вие можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, включително за маркетинг комуникация посредством приложение Фейсбук („Facebook“)/ Месинджър („Messenger“) като канал за комуникация с клиентите на „Фистокомерс“ ООД.

 

Право на достъп

Чл. 11. (1) Вие имате право да изискате и получите от Фистокомерс потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, като изпратите искане в свободен текст по следния имейл за контакт на Фистокомерс sales@fistocommerce.com.

(3) Фистокомерс Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Фистокомерс си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Чл. 12. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до следния по имейл за контакт на Фистокомерс sales@fistocommerce.com.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 13. (1) Вие имате правото да поискате от Фистокомерс изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Фистокомерс има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и всякакъв вид маркетинг комуникация и изпращане на търговски съобщения, включително чрез приложенията  Фейсбук („Facebook“)/ Месинджър („Messenger“), и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Фистокомерс;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Фистокомерс не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Фистокомерс или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) Можете да упражните правото си да бъдете „забравен“, чрез управлението на личните ви данни предоставени от вас при създаването на личен профил (акаунт). При извършване на искане да бъдете забравени вашият акаунт няма да може да бъде ползван.

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, като гост, е необходимо да подадете искане по следния имейл за контакт на Фистокомерс sales@fistocommerce.com, като попълните формата в Приложение № 2 или чрез искане в свободен текст.

(5) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност.

(6) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

(7) С изтриване на Вашите лични данни, предоставени за регистрация в нашия уебсайт, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате уебсайта и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(8) Фистокомерс не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 14. (1) Вие имате право да изискате от Фистокомерс да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Фистокомерс да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Фистокомерс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Фистокомерс имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител по определения за това ред.

 

Право на преносимост

Чл. 15. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас от Дружеството, като подадете искане по посочения имейл за контакт на Фистокомерс - sales@fistocommerce.com, като попълните формата в Приложение № 3 или чрез искане в свободен текст.

(2) Вие можете да поискате от Дружеството директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(3) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител по определения за това ред.

 

Право на получаване на информация

Чл. 16. Вие можете да поискате от Дружеството да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Дружеството може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 17. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Дружеството, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг, включително по отношение на маркетинг комуникацията посредством приложение Фейсбук („Facebook“)/ Месинджър („Messenger“) като канал за комуникация с клиентите на „Фистокомерс“ ООД.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 18. (1) Ако Фистокомерс установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Фистокомерс не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 19. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Фистокомерс може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

 • Доставчици на услуги, които предоставят:
  • ИТ услуги, системна администрация, администрация на сайта;
  • Услуги за статистика и анализ на посещенията на сайта;
  • Маркетингови услуги;
  • Услуги в групата на социалните мрежи;
  • Куриерски услуги за целите на изпълнението на поръчките;
  •  
 • Организации спрямо които имаме законови задължения по силата на действащото законодателство:
  • Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други.

Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 20. Дружеството не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Чл. 21. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

Чл. 22. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 23. Ако съгласието се отнася за трансфер, Дружеството описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 24. Тази Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни е приета на 25.04.2018г. с последно изменение от 26.06.2023 г. Фистокомерс може да променя Задължителната информация и се задължава да поддържа актуална версия на своя уебсайт и на местата, където тя се предоставя.

 

Приложение № 1 -- Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

 

Вашето име*:

Вашият единен граждански номер*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*:

 

До

 

 

Наименование

„Фистокомерс“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ

130550855

Седалище и адрес на управление

гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. „Цветна градина“ № 69

Адрес за кореспонденция

България, гр. София, жк. "Дружба 1", бул. Цветан Лазаров 4-8, Стокова борса Къра, Склад 415

Телефон

+ 359 896 608 606; + 359 896 608 619

E-mail

sales@fistocommerce.com

Уебсайт

https://www.fistocommerce.com

☐Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:

☐Всички предоставени от мен лични данни

☐Само на тези данни …………………………………………………………….

за следните цели:

☐Следните цели: …………………………………….

………………………………………………………….

☐Всички цели

☐Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

Подпис: ………………………

Приложение № 2 – Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен

Вашето име*:

Вашият единен граждански номер*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*:

 

До

 

 

Наименование

„Фистокомерс“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ

130550855

Седалище и адрес на управление

гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. „Цветна градина“ № 69

Адрес за кореспонденция

България, гр. София, жк. "Дружба 1", бул. Цветан Лазаров 4-8, Стокова борса Къра, Склад 415

Телефон

+ 359 896 608 606; + 359 896 608 619

E-mail

 

Уебсайт

https://www.fistocommerce.com

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от Фистокомерс за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

 

Подпис: …………………………..

 

Приложение № 3 – Искане за преносимост на лични данни

 

Вашето име*:

Вашият единен граждански номер*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*:

 

До

 

 

Наименование

„Фистокомерс“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ

130550855

Седалище и адрес на управление

гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. „Цветна градина“ № 69

Адрес за кореспонденция

България, гр. София, жк. "Дружба 1", бул. Цветан Лазаров 4-8, Стокова борса Къра, Склад 415

Телефон

+ 359 896 608 606; + 359 896 608 619

E-mail

 

Уебсайт

https://www.fistocommerce.com

 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

☐e-mail:

☐Администратор – приемащ данните:

Наименование

 

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД)

 

E-mail

 

 

Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:

☐XML

☐JSON

☐CSV

☐Друг:

 

Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/ на посочения от мен администратор:

☐На посочения e-mail

☐На физически оптичен или електронен носител (CD, DVD, USB).

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

Подпис: ………………………

 

 

 

Приложение № 4 – Искане за коригиране на данни

Вашето име*:

Вашият единен граждански номер*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*:

 

До

 

 

Наименование

„Фистокомерс“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ

130550855

Седалище и адрес на управление

гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. „Цветна градина“ № 69

Адрес за кореспонденция

България, гр. София, жк. "Дружба 1", бул. Цветан Лазаров 4-8, Стокова борса Къра, Склад 415

Телефон

+ 359 896 608 606; + 359 896 608 619

E-mail

 

Уебсайт

https://www.fistocommerce.com

 

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

………………

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

……………….

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

 

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

Подпис: ………………………….