Разбрах
(1)
Ok
Menu

IcoGREEN

ICOGREENPLANET - 100%биоразградими

Серия продукти на ICO, произведени с цел опазване на околната среда.

Продуктите със знак GREENPLAST са произведени от био-пластмаса, получена от царевична скорбяла. Изхвърлен, продукта се разгражда изцяло без да замърсява околната среда.

Продуктите със знак RECYCLED MATERIAL са произведени от рециклирана хартия, картон и др.