Разбрах
(1)
Ok
Menu

Еко продукти Blue Angel

Blue Angel е първият и най-добре познат знак за екомаркировка в световен мащаб. Създаден в Германия през 1978 г., Blue Angel е стандарт за екологично чисти продукти и услуги, избрани от независимо жури Umweltzeichen, в съответствие с определени критерии и се присъжда след щателен сертификационен процес от института RAL gGmbH.

Blue Angel маркировка получават компании, които са ангажирани с щаденето и опазването на околната среда. Чрез него те популяризират своите екологично чисти продукти на пазара.

Blue Angel показва на потребителите екологични и качествени продукти и насърчава съзнателното екологично потребление.
Маркираните с Blue Angel продукти отговарят на списък с критерии, които отчитат опазването на околната среда и здравословните изисквания. Покупката на етикирани Blue Angel продукти е гаранция за качествен продукт с по-малко въздействие върху околната среда и по-голяма защита на здравето, отколкото други със същото предназначение.
Присъждането на Blue Angel се предшества от преглед на целия жизнен цикъл на продуктите. Този преглед отчита възможно най-много аспекти на екологична и здравна защита за съответния продукт. В следствие на това са определени основни критерии за всяка група продукти, за да се ограничат или изключат въздействията върху околната среда, които се считат за най-важните последици от съответния продукт.

Днес около 11700 продукти и услуги, разделени в около 120 продуктови категории носят знака за екомаркировка на Blue Angel.

Синьото лого на Blue Angel се състои от следните три елемента:

  • Символът за околна среда на Организацията на Обединените Нации под формата на син пръстен с лавров венец и синя фигура с разперени ръце в средата.
  • Обграждащ текст с посочени основни екологични свойства на етикирания продукт, напр. „пестене на енергия” или „ниско ниво на шум”.
  • Индикация за основната цел на защита на продукта, напр. "пестене на природни ресурси". Продуктовите групи към момента са класифицирани в четири различни цели на защита - Околна среда и здраве, Климат, Вода и Природни ресурси.

Blue angel