Разбрах
(1)
Ok
Menu

DiamondCut.jpg  Ромбоидно рязане (Diamond-Cut)

CrossCut.jpg  Кръстосано рязане (Cross-Cut)

IconMicroCut.jpg  Микро рязане (Micro-Cut)

4mmFineStripCut.jpg  Рязане на ивици с ширина на изрезката 4 mm (Strip-Cut)

Level2Security.jpg Level3Security.jpg Level4Security.jpg  Обозначава нивото на сигурност на шредера (съответно 2, 3, 4, ...)

5SheetsAtOnce.jpg 7SheetsAtOnce.jpg 8SheetsAtOnce.jpg 10SheetsAtOnce.jpg 12SheetsAtOnce.jpg 15SheetsAtOnce.jpg 20SheetsAtOnce.jpg  Обозначава брой листа (80gsm) унищожавани наведнъж

FourIcon1.jpg  Унищожава кредитни карти

FourIconStaple.jpg  Унищожава телчета

FourIcon2.jpg  Унищожава кредитни карти и CD/DVD

FourIcon3.jpg  Унищожава кредитни карти, CD/DVD и телчета

FourIcon4.jpg  Унищожава кредитни карти, CD/DVD, телчета и кламери

FourIconCCStaple.jpg  Унищожава кредитни карти и телчета

FourIconCCStplePClip.jpg  Унищожава кредитни картителчета и кламери

FourIcon0.jpg  Не унищожава кредитни карти, CD/DVD, телчета и кламери (Не се препоръчва поставянето им в шредера!!!)

CDDVDShredder.jpg  Самостоятелен отделение за унищожаване на CD/DVD

IconCredCardShred.jpg  Самостоятелен отделение за унищожаване на кредитни карти

IconLowNoise.jpg IconNoiseLevelLow.jpg IconNoiseLevel65.jpg IconNoiseLevelModerate.jpg IconNoiseLevel72.jpg  Обозначава нивото на шум (dB)   /Например: <53 dB;   53 dB;   65 dB;   69 dB;   72 dB; ..../

ShredWaste27ltr.jpg  Обозначава обема на коша (в литри)   /Например: 27 литра/